ERP pro vzduchotechniku

Implementaci Informačního systému Visual Enterprise ve společnosti C. I. C Jan Hřebec zahájila 1. 10. 2002 společnost Gemma Systems.Společnost C. I. C Jan Hřebec vyrábí vzduchotechnické a klimatizační jednotky. Sídlo společnosti a administrativní útvary jsou v Praze, výrobní provoz je situován v Dobříši, obchodní zastoupení jsou v Plzni a Karviné.

Mezi nejvýznamější zákazníky společnosti C. I. C. Jan Hřebec patří průmyslové podniky (např. Škoda Auto), obchodní domy (např. Tesco Praha), hotely Alcron, ale i úřady jako například předsednictvo vlády ČR. Výroba firmy C. I. C. Jan Hřebec má zakázkový charakter.

Informační systém Visual Enterprise bude nasazen v oblasti přípravy výroby, plánování výroby, nákupu, prodeje, účetnictví a financí. Zahájení rutinního provozu IS Visual Enterprise je naplánováno na březen 2003.

Cílem implementace je vytvořit jednotný, provázaný Informační systém se zaměřením na zakázkový typ výroby tak, aby:

  • Došlo k zefektivnění poptávkového řízení i díky simulaci doporučených termínů, cen, dostupnosti materiálů a zdrojů.
  • Byly k dispozici Informace o průběhu a plnění každé zakázky jak z hlediska termínů tak i z hlediska nákladů a výnosů;
  • Došlo ke zvýšení výkonnosti firmy při využití nástrojů plánování a řízení výroby podle teorie úzkých míst (TOC).

Nahoru