ERP i pro jemné profily

Společnost VÚHŽ uzavřela 25. 10. 2002 smlouvu o dodávce a implementaci Informačního sytému Visual Enterprise od firmy Gemma Systems.

Společnost VÚHŽ je tradičním dodavatelem pro automobilový průmysl, hutnictví a strojírenství. Je certifikována dle ISO 9001, má vlastní výzkum a vývoj, laboratoře a zkušebny. Vyrábí automatizační techniku a zařízení pro sekundární metalurgii. Součástí firmy je také válcovna jemných profilů, určených zejména pro automobilový průmysl (VDA 6.1).
Informační systém Visual Enterprise bude implementován také v dalších společnostech skupiny VÚHŽ:

  • Slévárna Speciál -- zaměření na malosériovou výrobu odstředivě litých a speciálních odlitků
  • H&S Progress -- strojírna, zaměřená na kusovou výrobu
  • RIC F-M -- je zaměřena na poskytování poradenských služeb

Cílem implementace je vytvořit jednotný, provázaný Informační systém, se zaměřením na zakázkový typ výroby tak, aby:

  • došlo k optimalizaci a integraci Informačních toků všech společností a ke konsolidaci údajů všech společností,
  • byly k dispozici Informace o průběhu a plnění každé zakázky jak z hlediska termínů tak i z hlediska nákladů a výnosů,
  • došlo k zefektivnění firemních zdrojů ve výrobě a nákupu.

Gemma Systems prokázala schopnost splnit stanovené cíle pro všechny typy výrob jednotlivých společností, a to díky funkčnímu příkladu, který byl vytvořen na základě úvodní analýzy.

Nahoru