ERP.cz v AG FOODS

Společnost AG FOOODS se stala prvním zákazníkem řešení ERP.cz od společnosti GEMMA Systems. Jádrem tohoto řešení bude Informační systém BaanERP.

Společnost AG FOOODS se stala prvním zákazníkem řešení ERP.cz od společnosti GEMMA Systems. Jádrem tohoto řešení bude Informační systém BaanERP.

Řešení ERP.cz nabízí širokou funkčnost, která pokrývá současné požadavky společnosti AG FOODS v oblasti prodeje, marketingu, řízení výroby včetně úplné integrace finančního modulu. Takovéto řešení využívající technologie Internetu a intranetu je důležitým předpokladem pro další dynamický rozvoj společnosti. Nový IS společnost vybírala z ohledem na budoucí směry rozvoje (rozšiřování výrobních kapacit, plánování výroby v omezených kapacitách, nasazení čárového kódu, zavedení controlingu). Důležitým kritériem pro výběr řešení ERP.cz byla i možnost pronájmu Informačního systému. Řešení ERP.cz splňuje vysoké požadavky vedení společnosti AG FOODS na nový IS i bez nutnosti doplňovat standardní funkce IS BaanERP o zákaznické úpravy. Prodejní reprezentanti budou využívat úlohy nového IS a toto řešení zjednoduší a zrychlí zpracování dat, která vznikají při prodeji. Informace budou následně využity pro plánování pohybů zboží v distribuční síti a pro plánování výroby. Integrace modulů logistiky a financí umožní rychlé sledování a vyhodnocování finančních ukazatelů výkonnosti společnosti. Integrovaný systém pomůže vytvářet přesný obraz efektivity společnosti díky včasnému zpracování Informací.

Realizace projektu je naplánována na 4 měsíce. Společnost GEMMA Systems je i dodavatelem serveru pro IS, PC, LAN a WAN, které je základem pro nový způsob pořizování dat. Řešení je navrženo na platformě Microsoft Windows NT s databází MS SQL.

Kdo je AG FOODS?

Společnost AG FOODS s.r.o. je ryze česká výrobně-obchodní firma s desetiletou tradicí na trhu. Je zaměřena na výrobu široké škály druhů a příchutí instantních produktů určených zejména pro velkokapacitní stravování a nápojové automaty. Od roku 1998 společnost rozšířila svoje portfolio výrobků a služeb o kompletní kávový servis pro restaurační a gastronomické provozy ve spolupráci se značkou Jacobs společnosti Kraft Foods CR.

AG FOODS s.r.o. se intenzivně rozvíjí a zaujímá postavení i na trzích na Slovensku, v Polsku a Maďarsku, kde má dceřinné společnosti. Investuje do modernizace a dovybavení svého výrobního závodu, stejně jako nyní do nákupu kvalitního IS, který má za úkol její progresivní rozvoj podpořit a ještě více urychlit.

Nahoru