DIOSS Nýřany přešla z Baan5 na Infor ERP LN

Společnost DIOSS Nýřany přistoupila k povýšení svého ERP z dnes již nepodporovaného SSA Baan ERP na Infor LN. Tím významně zvýší svou konkurenceschopnost.

Společnost v době krize dokázala pružně reagovat na turbulentní prostředí strojírenské výroby. Díky flexibilitě i dlouhodobé strategii v oblasti investic a inovací vychází z krize posílená. V rámci této strategie bylo nezbytné přistoupit i k inovacím v oblasti ERP řešení. Stávající ERP řešení se opírá o technologii SSA Baan ERP (někdy také Baan5), která byla ve společnosti nasazena v roce 2005.

„Baan5 nám drtivou část našich potřeb pokrýval, ale v okamžiku, kdy se na trhu objevil nástupce tohoto řešení, jsme si uvědomili, že investice do Baan5 jsou vynakládány neefektivně. Také naši noví obchodní partneři vyžadovali měnit některé procesy, což bylo nezbytné zohlednit. Po vyhodnocení všech hledisek jsme se rozhodli, že tyto změny již budeme realizovat na nové technologii – systému Infor ERP LN,“ říká finanční ředitelka DIOSS Nýřany Renata Ježková, která figuruje také v roli interní vedoucí projektu povýšení ERP systému.

Podle ní klade DIOSS Nýřany velký důraz na implementaci tzv. Hlavního plánu, který bude sloužit zejména pro konsolidaci výrobního plánu s plánem prodeje. „Dále opouštíme stávající finanční systém, který ležel vně Baan5, a budeme využívat funkčnosti Infor ERP LN, která je v této oblasti velmi bohatá. A nesmím také zapomenout na důležitou funkčnost z oblasti Automotive, kterou je správa odvolávek pomocí EDI. Právě v této oblasti byly úspory asi nejmarkantnější, protože zatímco zavedení této funkčnosti v Baan5 se jevilo jako zdlouhavé a značně nákladné, verze Infor ERP LN již toto řeší standardně,“ popisuje přínosy plánované implementace Renata Ježková.

V předkrizových letech 2005–2008 společnost pracovala na projektech orientovaných na montáž jednoduchých výrobků a jejich logistiku. „Tyto aktivity byly krizí zasaženy jako první a museli jsme změnit některé základní přístupy. Díky rozsáhlému managementu kvality, ale i komplexnímu zavedení ERP systému jsme se dokázali přeorientovat na podstatně sofistikovanější typy výroby komponent pro kolejová vozidla a následně i jako subdodavatel automobilového průmyslu,“ uvádí Renata Ježková.

Nahoru