BUZULUK Komárov,nástupnická a.s. rozšiřuje využití APS

Společnost BUZULUK Komárov, nástupnická a.s., která již několik let využívá pro řízení výroby nástroj výkonného plánování a rozvrhování SSA Supply Chain Scheduler, se rozhodla dále rozšířit jeho funkčnost zavedením nových modulů Metrics Analysis a Scenario Analysis. 

Získá tak další nástroje pro optimalizaci výrobních toků a širší možnosti analýzy podnikových dat. Pro potřeby rozhodování při řízení výrobního procesu budou moci pracovníci společnosti využít širší množinu kritérií, což povede k ještě vyšší míře optimalizace.

Řešení SSA Supply Chain Scheduler přináší společnosti BUZULUK Komárov, nástupnická a.s. významné úspory v zásobách a zvýšení dodavatelské spolehlivosti.

Nahoru