Baan predstavil novú generáciu Informačných systémov

Spoločnosť Baan na tlačovej besede v Bratislave predstavila novú generáciu internetových podnikových Informačných systémov. Nový rad rešení iBaan kombinuje súčasné produkty Baan s významnými inováciami.

Spoločnosť Baan na tlačovej besede v Bratislave predstavila novú generáciu internetových podnikových Informačných systémov. Nový rad rešení iBaan kombinuje súčasné produkty Baan s významnými inováciami.
Nové produkty sú určené na vytváranie e-commerce riešení v podmienkach novej ekonomiky a ich úlohou je zabezpečiť bezproblémovú výmenu Informácií vnútri podniku, ako aj za je hranicami. Základy týchto produktov sú postaven na osvedčených riešeniach vnútropodnikových procesov, ktoré dopĺňajú o možnosť postaviť e-commerce riešenie na optimlizáciu vnútropodnikových a medzipodnikových procesov. Spoločnosť Baan sa vo vývoji svojich produktov sústreďuje najmä na veľké podniky pôsobiace vo výrobnom priemysle, čo na Slovensku predstavuje približne 5000 firiem. Najvýznamnejším lokálnym poskytovateľom produktov Baan v našom regióne je spoločnosť Gemma Systems. Medzi najväčších zákazníkov na Slovensku patria spoločnosti ako Skloplast Trnava, Izoma Nová Baňa alebo Skloobal Nemšová.

Štvrtý kvartál roku 2000 bol pre spoločnosť Baan prvý ziskový po deviatich po sebe nasledujúcich stratových. Od akvizície uskutočnenej v septembri 2000, keď sa stal Baan súčasťou spoločnosti Invensys Plc, do konca roku vzrástol objem predaja o vyše 37% na 100mil. USD, prevádzkový zisk dosiaho 8 mil.USD. Výnosy z licencií boli viac než trojnásobné a zvýšil sa zisk z predaja nových aplikácií. Najvyšší rast výnosov z licencií sa zaznamenal v Severnej Amerike.

Nahoru