Baan ohlašuje podnikovou strategii iBaan pro CRM

Společnost Baan - globální poskytovatel B2B řešení a jednotka divize Invensys Software Systems společnosti Invensys plc - oznámila svou novou podnikovou strategii iBaan pro CRM zaměřenou na organizace hledající cesty jak zvýšitprofitabilitu prostřednictvím podrobnější znalosti zákazníků.

Jedinečný přístup "od příležitosti k ziskovosti" přináší odvětvově nejširší řadu úplných CRM systému a aplikovaných business inteligentních řešení. Tato nová řešení orientovaná na strategii poskytují celopodnikovou analýzu, pomocí které se účinně zlepšuje řízení vztahů a ovládání základních obchodních procesů v celém životním cyklu zákazníka - "od trhu k ziskovosti".

iBaan pro CRM podporuje každou roli, zařízení, kanál a styčný bod v celém integrovaném podniku a pomáhá tak CRM orientovaným organizacím využít investice do IT, zkrátit dobu implementace, dosáhnout co nejnižších celkových nákladů a maximalizovat výnosy, akvizice, věrnost a udržení zákazníků a nakonec i ziskovost v celém hodnotovém řetězci.

iBaan pro CRM je předzvěstí nové třídy analytických reportů. iBaan pro CRM podporuje analytickou funkci v rámci celého podniku a konsoliduje klíčové Informace z mnoha styčných bodu do jediného přehledu, který pomáhá podniku rozpoznat a reportovat skutečnou míru úspěšnosti. Pomocí řešení iBaan pro CRM mají nyní podniky možnost přidělit své omezené zdroje přednostně těm zákazníkům, kteří jsou firmě nejvěrnější a přinášejí nejvyšší zisk.

Nahoru