Baan ohlasuje novú partnerskú dohodu s GEMMA Systems pre Slovensko a Českú republiku

GEMMA Systems sa stáva hlavným distribučným partnerom pre produkty iBaan Enterprise a iBaan for SCM na území Slovenska a Českej republiky

Spoločnosť Baan, súčasť spoločnosti Invensys plc, vedúci poskytovateľ podnikových aplikácií pre priemyselné podniky ohlásil 12. júla tohto roku podpis významnej distribučnej dohody s GEMMA Systems pre Slovensko a Českú republiku. Touto dohodou sa GEMMA Systems stáva na území oboch krajín hlavným distribútorom ako aj poskytovateľom prvostupňovej podpory pre produkty iBaan Enterprise a iBaan for SCM. Spoločnosť Baan tak sústredí svoje sily na vybudovanie silného distribučného kanála s cieľom efektívneho prenosu znalostí na stabilnú a širokú bázu lokálnych konzultantov partnera a následné skvalitnenie služieb pre existujúcich zákazníkov ako aj zlepšenie schopnosti reagovať na požiadavky nových zákazníkov.

Spoločnosť GEMMA Systems sa špecializuje na implementáciu ERP systémov pre slovenské a české výrobné podniky. GEMMA Systems spolupracuje so spoločnosťou Baan od roku 1994, kedy realizovala svoj prvý projekt implementácie systému Baan. Počas uplynulých 8 rokov, Baan a GEMMA Systems v úzkej spolupráci vybudovali bázu 40 inštalovaných zákazníkov s viac ako 3000 používateľmi.

Tomáš Svoboda, manažér Baan pre partnerský predaj v Čechách a na Slovensku v tejto súvislosti uviedol: “Stratégiou spoločnosti Baan je špecializácia na podnikové Informačné systémy pre výrobné podniky. Na základe tejto stratégie a vzhľadom na dlhodobú a jedinečnú skúsenosť spoločnosti GEMMA Systems s poskytovaním profesionálnych služieb výrobným podnikom na Slovensku a v Čechách sme presvedčení, že táto dohoda nám umožní rozvoj našich podnikateľských aktivít v oboch krajinách prostredníctvom silného nepriameho predaja.“

Pavel Staněk, riaditeľ spoločnosti GEMMA Systems dodáva: “GEMMA Systems je najskúsenejšou implementačnou organizáciou pre produkty Baan na slovenskom a českom trhu. Spoločnosť sme založili v roku 1994 s cieľom poskytovať zákazníkom implementujúcim a používajúcim Baan komplexnú podporu. Dnes máme na Slovensku a v Čechách viac ako 40 zákazníkov. Vďaka našim skúsenostiam a znalostiam sme sa už v minulosti stali autorizovanými partnermi pre prvostupňovú podporu zákazníkov Baan v oboch krajinách.”

GEMMA Systems je hlavným poskytovateľom podpory produktu iBaan Enterprise pre zákazníkov na území Slovenskej a Českej republiky a spolupracuje so spoločnosťou Baan na tvorbe slovenskej a českej lokalizácie produktu pre obe krajiny. GEMMA Systems má za týmto účelom k dispozícií plnú podporu spoločnosti Baan prostredníctvom špecializovaného Baan Eastern Europe Localization Center, ktoré je celosvetovo podporované oddelením Baan Global Support.

Sada produktov iBaan suite vyvinutých pre prostredie Internetu spája osvedčenú technológiu spoločnosti Baan s najmodernejším vývojom umožňujúc zákazníkom úzko integrovať systémy s ich podnikovými procesmi. Koncovým používateľom poskytuje Informácie v personalizovanom tvare tak, aby boli pre nich ľahko a jednoducho použiteľné, podnikom umožňuje prostredníctvom Internetu tesnú spoluprácu medzi zákazníkmi a dodávateľmi.

Nahoru