Baan ohlasuje novú partnerskú dohodu s GEMMA Systems

Baan, súčasť spoločnosti Invensys, ohlásil podpis významnej distribučnej dohody s GEMMA Systems pre Slovensko a Českú republiku. Touto dohodou sa GEMMA Systems stáva na území oboch krajín hlavným distribútorom, ako aj poskytovateľom prvostupňovej podpory pre produkty iBaan Enterprise a iBaan for SCM.

Spoločnosť Baan tak sústredí svoje sily na vybudovanie silného distribučného kanála s cieľom efektívneho prenosu znalostí na stabilnú a širokú bázu lokálnych konzultantov partnera a následné skvalitnenie služieb pre existujúcich zákazníkov, ako aj zlepšenie schopnosti reagovať na požiadavky nových zákazníkov.

Spoločnosť GEMMA Systems sa špecializuje na implementáciu ERP systémov pre slovenské a české výrobné podniky. GEMMA Systems spolupracuje so spoločnosťou Baan od roku 1994, keď realizovala svoj prvý projekt implementácie systému Baan. Počas uplynulých 8 rokov Baan a GEMMA Systems v úzkej spolupráci vybudovali bázu 40 inštalovaných zákazníkov s viac ako 3000 používateľmi.

GEMMA Systems je hlavným poskytovateľom podpory produktu iBaan Enterprise pre zákazníkov na území Slovenskej a Českej republiky a spolupracuje so spoločnosťou Baan na tvorbe slovenskej a českej lokalizácie produktu pre obe krajiny. GEMMA Systems má za týmto účelom k dispozícií plnú podporu spoločnosti Baan prostredníctvom špecializovaného Baan Eastern Europe Localization Center, ktoré je celosvetovo podporované oddelením Baan Global Support.

Súprava produktov iBaan suite, vyvinutých pre prostredie internetu, spája osvedčenú technológiu spoločnosti Baan s najmodernejším vývojom, umožňujúc zákazníkom úzko integrovať systémy s ich podnikovými procesmi. Koncovým používateľom poskytuje Informácie v personalizovanom tvare tak, aby boli pre nich ľahko a jednoducho použiteľné, podnikom umožňuje prostredníctvom internetu tesnú spoluprácu medzi zákazníkmi a dodávateľmi.

Nahoru