AZ Klima zahájila implementaci systému Microsoft Dynamics AX

Společnost AZ Klima zahájila implementaci nového Informačního systému Microsoft Dynamics AX (dříve Axapta). Implementaci bude provádět společnost GEMMA Systems, spol. s r.o., která byla vybrána zejména kvůli svým zkušenostem v segmentu výrobních firem.

Společnost AZ Klima zahájila implementaci nového Informačního systému Microsoft Dynamics AX (dříve Axapta). Implementaci bude provádět společnost GEMMA Systems, spol. s r.o., která byla vybrána zejména kvůli svým zkušenostem v segmentu výrobních firem.

Společnost AZ Klima očekává od zavedení nového Informačního systému především kontrolu nad všemi podnikovými procesy soustředěnou v jednom řešení, vždy dostupném všem oprávněným uživatelům. Prioritou je dostupnost a spolehlivost Informací potřebných pro správné rozhodování při řízení toku zakázek. S pomocí konfigurátoru výrobků bude připraveno vertikální řešení propojující výpočtové moduly vzduchotechniky s materiálovou základnou, což významně zefektivní jak příjem nových zakázek, tak jejich další zpracování. Společnost dále očekává silnou podporu elektronické komunikace uvnitř i vně společnosti.

Cílem je zajistit další rozvoj společnosti AZ Klima při zvyšujících se nárocích trhu, využívat intenzivněji vlastní i externí zdroje a spolehlivě obsloužit zvyšující se počet zákazníků.

Společnost AZ Klima s.r.o. zajišťuje technické zařízení budov a provádí komplexní dodávky vzduchotechniky a chladící techniky do staveb, které slouží administrativě, obchodu, výrobě, zdravotnictví, stravování, kultuře a sportu. Společnost pokrývá celé spektrum činností od návrhu, přes výrobu a montáž, až po servisní služby.

Nahoru