Aliance společností Baan, KPMG Consulting, Compaq Netherlands a Cisco

Společnost Baan, globální poskytovatel B2B řešení a jednotka společnosti Invensys, plc, oznámila vytvoření strategické aliance se společnostmi KPMG Consulting, Compaq Netherlands a Cisco. Hlavním úkolem této aliance bude vytvoření nového Informačního řešení pro oblast komunikací a poskytovatele širokopásmových služeb.

Prostřednictvím tohoto řešení a díky znalostem a zkušenostem společnosti KPMG Consulting mohou dosáhnout telekomunikační společnosti vynikajících výsledků ve třech nejdůležitějších strategických oblastech: operační kvalita, zákaznická diskrétnost a produktové prvenství. Telekomunikační společnosti tak mohou profitovat z větší spokojenosti zákazníků prostřednictvím plně automatizovaných plnicích procesů, ale také díky lepší znalosti produktů a zákazníků, kratšímu času potřebnému k uvedení výrobků na trh, nižším nákladům, zpracování Informací a sledování objednávek a stížností.
Podpora společnosti Baan se v tomto projektu projevuje především v oblastech obchodních procesů, jako např. správa zákaznických kontaktů a interních a externích zdrojů.
Společnost KPMG Consulting díky svým rozsáhlým znalostem telekomunikačního průmyslu nabízí telekomunikačním společnostem obchodně orientované řešení. Podpora společnosti Compaq se projevuje v oblasti operačních procesů projektu – především pak řízení a monitorování prvků sítě. Důležitou součástí je také tzv. TEMIP společnosti Compaq, což je vylepšená implementace řešení v rámci otevřených systémů prostřednictvím standardů OSI (Open Systems Interconnection).
Společnost Cisco pak v projektu zajišťuje síť a softwarové příslušenství, ale nabízí také servisní služby a podporu všech typů aplikací v organizacích.

Nahoru