Slavíme 20 let. A vy můžete s námi!

Gemma Systems slaví 20 let!

GEMMA Systems si v roce 2014 připomíná 20 let od svého založení. Těžko bychom tohoto výročí dosáhli bez vás – našich zákazníků. Proto letos slavíme společně s vámi. Na rok 2014 jsme naplánovali a připravili několik akcí. Pro více informací sledujte náš facebookový profil.

Facebook

GEMMA 20 let

Co jste před dvaceti lety dělali vy? My jsme se tehdy rozhodli založit firmu. Českou společnost, která bude podnikům v České republice a na Slovensku dodávat software potřebný pro chod výroby a poskytovat jim komplexní podporu při používání celopodnikových informačních ERP systémů.

Přestože se od té doby spousta věcí změnila, stejně tehdy jako dnes platí, že nemá smysl dělat byznys bez silné vize. My jsme si ji definovali takto: „Budeme nejvyhledávanějším partnerem a poskytovatelem služeb při nasazování dynamických celopodnikových Informačních systémů v České republice a na Slovensku. Budeme standardně dodávat řešení nejvyšší jakosti pomocí neustále optimalizovaného implementačního procesu.“ Za dvacet let jsme tuto naši vizi nemuseli přehodnocovat a měnit.

Rozhovory

Pavel Staněk, jednatel GEMMA SystemsPavel Staněk

Jaký je podle vás největší úspěch v „životě“ společnosti GEMMA Systems?

Měřítka úspěšnosti jsou velmi individuální. Z mého pohledu to je určitě stabilní personální zázemí a nadstandardní mezilidské vztahy, které uvnitř firmy máme. Dále jsou to významná jména v našem zákaznickém portfoliu, získaná v silně konkurenčním prostředí, jako je Škoda Plzeň, Motorpal Jihlava, Tatra Kopřivnice, brněnský institut CEITEC, Johns Manville Slovakia, Daido nebo Zodiac Galleys Europe.

V neposlední řadě za úspěch považuji i potvrzení vize, že je potřeba specializovat se nejen v rámci IT jako odvětví, ale i dále v oboru dodávek celopodnikových systémů a tuto specializaci, v našem případě na výrobní firmy, dále prohlubovat.

Jak se za těch 20 let změnilo podnikání ve vašem oboru?

Informační technologie jsou velmi dynamické odvětví, což s sebou přineslo celou řadu významných změn. V začátcích naší firmy se ještě stále kladl důraz na hardware jako takový, operační systémy a databázové platformy, dnes se klade důraz především na poskytování řešení.

Za řešení v tomto smyslu označujeme propojení kvalitního aplikačního software, znalosti problematiky a business prostředí zákazníka a dostupnost vysoce erudovaných odborníků na straně dodavatele.

Druhou významnou změnou bylo zostření konkurenčního prostředí a místy až dumpingové ceny, což před 20 lety nebylo.

Čím si výročí budete připomínat?

Rozhodně bychom si ho chtěli připomínat spolu s našimi zákazníky a obchodními partnery. Připravujeme řadu akcí, které budeme v průběhu letošního roku realizovat. Vrcholem by mělo být společenské setkání v regionu jižní Moravy připravované na období těsně po letních prázdninách.

Před tímto vrcholem, ale také po něm proběhnou při různých kulturních, sportovních a společenských příležitostech další tematická setkání s našimi váženými zákazníky. Samozřejmě nezapomínáme na výrobu dárkových předmětů, které bychom v průběhu těchto setkání zástupcům našich zákazníků rádi předali. Pro vizualizaci letošního výročí budeme v následujících měsících používat příležitostné logo naší společnosti.

Co budete GEMMĚ přát k jejím dvacetinám (kromě obligátního pevného zdraví)?

Především aby jí vydržela obchodní a realizační úspěšnost jako nezbytný předpoklad dalšího dlouhodobého působení :-). A také aby se jí i nadále dařilo získávat do řad kolegů schopné a zapálené nováčky. S postupem času se firmě zvýšil věkový průměr zaměstnanců, takže GEMMĚ také přeji, aby dále nestárla a zůstala tak mladá, jako je dnes.

Vladimír Diatka, ředitel GEMMA Systems Vladimír Diatka

Kdy jste do společnosti nastoupil?

Nastoupil jsem na podzim 1998 na pozici obchodníka a udělal kariéru, takže jsem byl poměrně brzy obchodním ředitelem, dnes ředitelem společnosti.

Co pro vás 20. výročí osobně znamená?

Především ve mně vzbuzuje pocit, že naše práce má smysl. Je to potvrzení faktu, že jsme schopni být našim zákazníkům dlouhodobým partnerem, o což cíleně usilujeme.

Co hodnotíte jako největší úspěch společnosti za dobu jejího fungování?

Za největší úspěch považuji to, že víme, kdo jsme, jsme si jisti svojí identitou. Známe své schopnosti, své konkurenční výhody i hranice našich možností. Díky tomu jsme důvěryhodným dlouhodobým partnerem našich zákazníků.

Co byste GEMMĚ popřál ke 20. narozeninám?

V předchozích odpovědích jsem hned dvakrát použil slovo dlouhodobé. Je 20 let dlouho? V IT určitě, ale z pohledu "lidského" věku je 20 let vlastně teprve hranice dospělosti. Přeji tedy firmě, aby si užila svůj dospělý, produktivní věk, plný sil a dovedností za dobrého zdraví, což v našem poměrně dynamickém oboru podnikání znamená, že je potřeba na sobě neustále pracovat a být schopni se sami na sebe dívat optikou našich zákazníků.

 

Boris Bělousov, nyní ředitel Dynamica a.s.Boris Bělousov

Kdy jste ve společnosti začal pracovat?

Nastoupil jsem do GEMMA Systems v lednu roku 1999 na pozici business development managera, působil jsem dále na pozici vedoucího technické skupiny, technického ředitele a ředitele divize Microsoft řešení. Nyní řídím naše aktivity v oblasti Microsoft Dynamics CRM a Microsoft SharePointu.

Co pro vás 20. výročí osobně znamená?

Když jsem před 15 lety do firmy nastoupil, nečekal jsem, že budu ve společnosti působit tak dlouho, a nečekal jsem, že mě čeká tolik zajímavých projektů. Dvacáté výročí je pro mě potvrzením dlouhodobé kvality firmy, je pro mě impulsem k zamyšlení se nad vším dobrým i zlým, čím jsem s GEMMA Systems prošel, a musím s potěšením konstatovat, že pracovat v této firmě mě stále baví.

Co byste GEMMĚ popřál ke 20. narozeninám?

Určitě bych GEMMĚ popřál, aby měla kousek nezbytného štěstí, které je jedním z předpokladů komerčního úspěchu. Dále bych firmě přál, aby jí vydržela stávající vnitrofiremní kultura, která dává mně i mým kolegům dostatek tvůrčí svobody a současně i určitý řád a systémovou podporu. Samozřejmě firmě přeji kvalitní profesionály a nakonec to nejdůležitější – báječné, náročné a vyspělé zákazníky. Jsme na světě tak dlouho jen díky nim. :-)

Vladimír Blažek (služebně nejstarší zaměstnanec firmy)Vladimír Blažek

Kdy jste do GEMMA Systems nastoupil?

V roce 1995.

Jak se za tu dlouhou dobu změnila náplň vaší práce? Hodně či málo, a v čem?

Spíše nezměnila. Software je stále komplexnější, takže pořád se člověk učí nové věci. Každý zákazník je originál a nová implementace IS znamená novou výzvu.

Co byste GEMMĚ popřál ke 20. narozeninám?

Aby si i do budoucna uchovala svou největší přednost – kvalitní a odborně zdatné zaměstnance.

Oslavte s námi 20 let GEMMY

GEMMA slaví 20 let. Chcete se dozvědět více o pořádaných oslavách? Vyplňte následující formulář.

Nahoru