GEMMA Systems - profesionální služby a špičkové produkty

Představení společnosti

rosteme.jpgGEMMA Systems je zkušeným implementačním partnerem několika významných renomovaných zahraničních společností dodávajících své softwarové produkty na český a slovenský trh. Byla založena v roce 1994 s cílem poskytovat zákazníkům komplexní podporu při užívání celopodnikových Informačních ERP systémů.

Společnost se postupně specializovala především na výrobní podniky zejména v segmentech strojírenství, elektrotechnika, automobilový a letecký průmysl. Během několika posledních let se společnost začala také věnovat specializovaným řešením systémů v oblasti výrobní sféry pro řízení vztahů se zákazníky CRM (Customer Relationship Management) a pokročilým systémům pro plánování výroby APS (Advanced Planning and Scheduling).

Hlavní sídlo společnosti GEMMA Systems je v Brně, pobočky jsou na Kladně a v Plzni. Dceřiná společnost v Bratislavě dodává služby a zajišťuje podporu slovenských zákazníků od roku 1997.

Společnosti GEMMA Systems, spol. s r. o., Dynamica, a.s. a GEMMA SYSTEMS, s. r. o. oznámily na svém výročním zasedání v dubnu 2014 vytvoření koncernu G2D. Členy tohoto koncernu jsou výše uvedené společnosti.

Hlavní činnosti firmy

Skoleni.jpgGEMMA Systems se od samého počátku své existence specializuje na činnosti, které mají přímou souvislost s celopodnikovými Informačními systémy, tj. na překlad a tvorbu lokalizace dodávaných aplikací, obchodní aktivity spojené s poskytováním licencí, na poskytování služeb souvisejících s implementací těchto produktů a jejich následnou podporou u zákazníka. GEMMA Systems je autorem jazykové i aplikační lokalizace systémů Infor ERP Visual, Infor ERP LN, Infor SC Scheduler. Při implementaci výše uvedených systémů společnost GEMMA Systems plní především roli konzultačního a implementačního partnera, často ale působí také ve funkci generálního dodavatele nebo systémového integrátora a přebírá garance za chod dodaných řešení včetně technického zázemí od technologických partnerů. Konzultanti společnosti GEMMA Systems poskytují zákazníkům komplexní rozsah služeb nejvyšší kvality - řízení implementačních projektů, konzultace k procesům v jednotlivých odborných oblastech a vytváření specializovaných řešení v oblastech jako je plánování, nasazení technologie čárových kódů, business intelligence nebo řízení financí a podnikového controllingu.

Vize společnosti GEMMA Systems

"Budeme nejvyhledávanějším partnerem a poskytovatelem služeb při nasazování dynamických celopodnikových Informačních systémů v České republice a na Slovensku. Budeme standardně dodávat řešení nejvyšší jakosti pomocí neustále optimalizovaného implementačního procesu."

Nahoru