Technické služby k dodávaným softwarovým řešením

Společnost GEMMA Systems poskytuje  svým zákazníkům, širokou nabídku technických služeb pokrývajících kompletní hardwarová a softwarová řešení dodaných IT systémů po celou dobu jejich životního cyklu. Cílem je poskytnout  komplexní nabídku služeb a péči pokrývající dobu od dodání hardware a software ve stadiu projektu implementace, přes  podporu ostrého provozu až po další rozhodování o budoucích inovacích.

Veškeré služby jsou poskytovány týmem zkušených certifikovaných systémových specialistů.

Nabídka služeb

 • Návrh optimálního řešení IT infrastruktury, konzultace a podpora v předsmluvní fázi dodávky IT řešení
 • Administrace operačního systému ( MS Windows Server, Unix, Linux)
 • Administrace databáze ( Informix, Oracle, MS SQL )
 • Administrace dodávaných ERP, CRM a APS systémů
 • Instalace patches a rozšiřujících softwarových komponent
 • Řízení přístupu, autorizace, audit změn
 • Bezpečnost IT systému
 • Monitorování hardwarových a softwarových částí systému, predikce chybových stavů
 • Optimalizace a ladění výkonnosti systému
 • Zálohování a obnova dat
 • Sestavení a otestování plánu obnovy chodu systému (Disaster Recovery Plan)
 • Alokace a údržba systémových prostředků pro náhradní zpracování, zajištěný vysoké dostupnost IT systémů
 • Migrace platforem
 • Virtualizace serverů
 • Podpora pro síťovou infrastrukturu, vybudování zabezpečených VPN komunikačních kanálů k propojení lokalit zákazníka nebo
 • Optimalizace provozu tiskových služeb
 • Umístění monitorovacích nástrojů u zákazníka, automatický vzdálený reporting do centra podpory technických služeb GEMMA Systems
 • Konzultace a školení
 • Poradenské služby

Formy a způsoby poskytování služeb

 • Služby technické podpory lze provozovat na libovolné smluvní bázi od běžné objednávky prostřednictvím Help Desku  pro jednotlivé případy až po trvalý smluvní vztah zajišťující zákazníkovi pravidelný a neustále dostupný servis s předem navržených rozsahem poskytovaných služeb nebo formou outsourcingu.
 • S rozvojem komunikačních technologií je převážná část služeb poskytována vzdálenou formou prostřednictvím bezpečného připojení prostřednictvím VPN.  Určité druhy služeb, u kterých není možné vzdáleného připojení použít, je prováděno s výjezdem k zákazníkovi.
 • Na straně GEMMA Systems je preferováno, aby se zákazníkovi věnoval a případné problémy řešil systémový pracovník, který se podílel na implementaci a dodávce IT řešení, zná dobře jeho systémové prostředí a je s ním v trvalém kontaktu. O každém systémovém zásahu je vytvářen interní záznam a průběh prací je trvale monitorován. Tento přístup má přímý dopad kvalitu a pružnost poskytovaných služeb.

Výhody a přínosy

 • Vytvoření stabilního spolehlivého HW a systémového prostředí pro chod IT řešení
 • Plné přizpůsobení rozsahu služeb potřebám a požadavkům zákazníka  s ohledem na jeho odborné nebo personální zázemí v oblasti IT
 • Nepřetržité provádění služby, časová dostupnost a zastupitelnost
 • Zajištění vysoce kvalifikované a odborně poskytované služby
 • Eskalace systémových problémů dle priorit
 • Smluvní zajištění reakčních časů
 • Pokrytí v rámci ČR a SR

Nahoru