GEMMA Systems – Partner společnosti Infor

Kdo je Infor?

Infor je 3. největší poskytovatel podnikového software, s tržbami ve výši zhruba 2,1 miliardy USD, a 10. největší softwarová společnost na světě. Infor dodává plně integrovaná podniková řešení pro širokou škálu průmyslových odvětví stejně jako nejlepší samostatná řešení svého druhu schopná zprostředkovat svým uživatelům jasné Informace z oblasti plánování podnikových zdrojů, logistických vazeb, řízení vztahů se zákazníky a dodavateli, řízení nákladů, produktových životních cyklů či Business Intelligence. Se svými 8 100 zaměstnanci pracujícími ve 100 zemích světa poskytuje Infor podniková řešení více než 70 000 zákazníkům.

Jaká řešení Infor nabízí?

Produktová strategie Inforu - zákazník je první - představuje jednotný přístup s cílem přinášet zákazníkovi přidanou hodnotu.

Řešení společnosti Infor jsou navrhována tak, aby zákazníkům pomáhala kompletně řídit obchodní procesy, které jsou pro jejich úspěch rozhodující, a umožňovala rychlou reakci na změny v rámci jejich odvětví, a to dodávkou řešení na bázi otevřené architektury. Otevřená architektura Infor podnikům umožňuje jednoduše využívat jejích výhod. Může hrát důležitou úlohu a pomáhat společnostem všech velikostí při zlepšování jejich konkurenceschopnosti.

Řešení Infor obsahují:

  • Řízení firemní výkonnosti - Corporate Performance Management (CPM) - poskytuje jasný přehled napříč řadou interních aplikací, zdrojů dat a obchodních procesů potřebných pro měření a sledování výkonnosti, dodává řešení business intelligence a zefektivňuje rozhodování.

  • Podnikové plánování zdrojů - Enterprise Resource Planning (ERP) - umožňuje specifické více-stranné, vícem ěnové a více-jazyčné plánování, tvorbu harmonogramů, reaguje na požadavky výroby a požadavky na zdroje ze strany jednotlivých oddělení, výroby i distributorů s provozy po celém světě.

  • Řízení dodavatelského řetězce - Supply Chain Management (SCM) - umožňuje společnostem nést plnou odpovědnost za jejich dodavatelské řetězce, včetně možnosti dokonalejšího plánování dodavatelského řetězce a jeho realizace, řízení skladu a řízení dopravy.

  • Řízení vztahů s dodavateli - Supplier Relationship Management (SRM) - poskytuje hodnotný komunikační nástroj využívající Internet, který doplňuje naše řešení SCM a pomáhá zákazníkům lépe řídit své dodavatele, aby bylo možno reagovat na měnící se požadavky zákazníků.

  • Řízení vztahů se zákazníky - Customer Relationship Management (CRM) - řídí vzájemné vztahy se zákazníky v každém místě kontaktu, včetně integrovaných specifik marketingu, obchodu a služeb.

  • e Commerce obsahuje řešení nákupu i prodeje, která umožňují účast systémů back-office ERP ve virtuální on-line komunitě nebo v portálu; usnadňuje transakce s podniky a rozšíření zákaznických služeb.

  • Řízení podnikového majetku - Enterprise Asset Management (EAM) - pomáhá společnostem efektivně sledovat rozmístění a výkon jejich zařízení, strojů, nástrojů, vozidel a dalších základních prostředků.

  • Řízení lidského kapitálu - Human Capital Management (HCM) - umožňuje řízení pracovních sil v těchto oblastech: nábor zaměstnanců, mzdy, výhody, samoobslužný prodej, učení a sledování řízení výkonu.

  • Finanční řízení - Financial Management (FM) - dává společnostem Informace potřebné pro zvládnutí finančních požadavků celosvětové ekonomiky, od finančního účetnictví a rozpočtování až po reporting a analýzy.

  • Řízení životního cyklu produktů - Product Lifecycle Management (PLM) - zlepšuje kontrolu shody produktů s řízením specifikací, řízením dat o produktech a řízením změn obsahu a dokumentů.

GEMMA Systems nabízí čtyři části produktového portfolia Infor

Infor ERP LN

Infor ERP LN je představitelem nejnovější generace ERP systémů od společnosti Infor Glogal Solutions, pro oblast diskrétní výroby a hybridní výroby v malých, středních a větších podnicích pro zákazníky hledající plně integrované funkční řešení. Funkcionalita systému v návaznosti na podnikové struktury a výrobní procesy může být velmi jednoduše přizpůsobena individuálním požadavkům zákazníků.

Více Informací o Infor ERP LN

Infor SC Scheduler

Infor SC Scheduler je nástroj pro pokročilé plánování a rozvrhování s využitím široké škály parametrů. Infor SC Scheduler postupuje při výpočtech plnánů podle teorie omezení (theory Of Constrains - TOC). Infor SC Scheduler je připojitelný k libovolnému ERP systému a jeho využívání významně přispívá k výkonu společnosti.

Více Informací o Infor SC Scheduler

Infor ERP Visual

Infor ERP Visual je podnikvý systém pro malé a střední výrobní firmy. Jde o komplexní ERP řešení pro společnosti, ketré usilují o zvyšování produktivity, řízení nákladů a vyšší ziskovost. Technologie systému VISUAL Výroba nabízí všechny potřebné nástroje pro řízení výrobně orientované společnosti střední velikosti.

Více Informací o Infor ERP Visual

Infor EAM

Infor EAM (Enterprise Asset Management) je efektivní řešení správy majetku a řízení jeho údržby. Infor EAM je produkt nezávislý na podnikovém informačním systému ale může s ním efektivně komunikovat a sdílet důležitá data.
Infor EAM je škálovatelný pro každou velikost firmy.

Více informací o Infor EAM

Infor PM

Infor PM je představitelem nejnovější generace Performance management systémů, které zefektivňují práci s daty z různých datových zdrojů. Umožňuje prezentaci dat, jejich  analýzu a včasné rozpoznání rizik a příležitostí, které jsou v dnešním globalizovaném světě klíčové pro dosahování vytčených cílů.

Více informací o Infor PM

 

Nahoru