Proč pokročilé plánování a rozvrhování (APS)?

Jak pracuje APS?

graf1.gifNejdříve se shromažďují požadavky. Ty mají obvykle původ v prodejních objednávkách nebo prognózách, ale mohou vycházet např. z předem nastavených úrovní skladových zásob a samozřejmě je možný též přímý ruční vstup. Obvyklé rozložení požadavků je znázorněno na obr. 1. Je uspořádané, protože vychází z požadovaných termínů dodání bez ohledu na dostupnou kapacitu pracovišť a plynulost výroby.

Překročení kapacit jsou častá, stejně jako propady ve výrobě. V této podobě končí většina plánů MRP, které jsou součástí renomovaných IS.

graf2.gifDruhý krok plánování je vyrovnání požadavků tak, aby již byly zohledněny kapacity a současně se zajistil co nejvyrovnanější tok požadavků výrobou. V první fázi se přesouvají požadavky dozadu, tzn. plánovaný termín dokončení je před požadovaným termínem a může se tak stát, že termín zahájení některých požadavků se dostane před aktuální datum. Tuto realitě odporující situaci řeší druhá fáze vyrovnání, která přesouvá naopak požadavky vpřed s ohledem na to, aby dokončení bylo zpožděno co nejméně.

Proces vyrovnání je znázorněn na obr.2 a obr.3.

graf3.gifVe třetím kroku probíhá nejpodrobnější optimalizace plánu. Porovnávají se veškeré vazby požadavků mezi sebou (dodávky materiálu, výroba polotovarů). Zohledňuje se dostupnost dalších zdrojů (alternativní pracoviště, zaměstnanci, nářadí). Do optimalizace se zahrnují pravidla omezující ztráty plynoucí z nastavování výrobního zařízení. Stanovuje se velikost výrobních dávek.

Veškeré změny na jedné úrovni se automaticky promítají do úrovní vyšších i nižších, viz obr.4 a obr.5.

graf4.gif

graf5.gif

Tak je zajištěno, že vypočítaný operativní plán navrhne nejlepší variantu pro zadané údaje. A pokud snad něco zahrnuto nebylo, je možné výsledek plánování ručně pozměnit a program uživatele upozorní na důsledky, které bude tento zásah mít na ostatní plánované požadavky.

Co přináší náš APS systém Infor SC Scheduler?

Obecné přínosy APS:

  • Koordinace a optimalizace úzkoprofilových činností.
  • Globální pohled na výkonnost podniku.
  • Zobrazení globálního dopadu lokálních rozhodnutí.
  • Pomoc při nejdůležitějším každodenním rozhodování.

Schopnosti Infor SC Scheduler:

  • Plná grafická podpora uživatele počínajíc zadáváním dat až po analýzu výstupů plánu.
  • Vysoký výkon zpracování údajů dovoluje opakovaný výpočet plánu a tvorbu variant.
  • Skutečně proveditelný plán je zajištěn zohledněním omezených kapacit, skutečnou dostupností materiálů a všech rozhodujících vazeb výrobního a dodavatelského procesu.
  • Plánování všech podnikových úrovní.
  • Odhalí a maximálně využije úzká místa ve výrobním procesu.

Nahoru