Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM je komplexní řešení pro řízení zákaznických vztahů. Poskytuje veškeré nástroje a funkce potřebné pro vytvoření a udržení dobrého přehledu o zákaznících, od prvního kontaktu, přes prodej až po následnou péči o klienta

  LogoCrm.jpgO tom, že dobré vztahy se zákazníky jsou základním kamenem pro další růst společnosti, dnes není třeba nikoho přesvědčovat. Vybudování silných vazeb se zákazníky není však jen otázkou zaměstnat přívětivě se usmívajícího obchodníka. Abyste byli úspěšní, musí všichni pracovníci Vaší společnosti znát jak stávající, tak i potenciální zákazníky, rozumět jim a dobře se orientovat ve vzájemné obchodní historii, poskytnutých službách a historii vzájemných kontaktů. To jsou důvody, které činí Řízení vztahů se zákazníky (Customer Relationship Management – CRM) tak důležitým.

  CRM lze nejlépe popsat jako komplexní přístup k řízení vztahů a vazeb s budoucími zákazníky a se stávajícími zákazníky během celého obchodního cyklu od jejich hledání, přes jejich získávání, následující péči a pokračující rozšiřováním obchodních vazeb. Celý koncept CRM je vybudován s cílem podpořit hlavní zaměření obchodu: získat opravdové zákazníky.

A to je také důvod, proč řada světově proslulých společností implementovala Microsoft Dynamics CRM.

Microsoft Dynamics CRM je flexibilní řešení řízení vztahů se zákazníky pro moderní dynamické společnosti. S Microsoft CRM jste se svými zákazníky soustavně v kontaktu. A protože znáte své zákazníky a jejich potřeby, jste schopni jim nabídnout přesně ty produkty a služby, které vyžadují.

Řízení obchodní vztahů je mnohem efektivnější, máte-li všechny patřičné Informace uloženy v jedné centrální databázi. Plánování a vyhodnocování prodejních aktivit, stejně jako zjišťování nových možností, je díky strukturovaným a snadno přístupným Informacím jednodušší. Navíc je dostupné nejen v sídle společnosti, ale i kdekoliv na cestách.

Software Microsoft Dynamics CRM je dostupný v níže uvedených edicích:

 • Microsoft Dynamics CRM Server 2013
 • Microsoft Dynamics CRM Workgroup Server 2013

Rozdíly mezi těmito verzemi spočívají v:

 • Počtu aktivních instancí (aplikace s vlastním nastavením a s vlastním úložištěm dat) - neomezeno,  verze Workgroup jen jeden podnik
 • Počtu aktivních uživatelů - Workgroup 5, jinak neomezeně
 • Škálovatelnosti výkonu - podporuje více aplikačních serverů. Verze Workgroup jen jeden server.

Funkce Microsoft CRM

Microsoft CRM zahrnuje následující funkce:

boxCRM.gif

 • Správa obchodních vztahů a kontaktů
 • Vývoj obchodních vztahů
 • Správa obchodních příležitostí
 • Správa potenciálních zájemců
 • Vývoj potenciálních zájemců
 • Správa oblastí prodeje
 • Obchodní kvóty
 • Nabídky, objednávky a faktury
 • Nabídky, objednávky a faktury pro služby
 • Katalog produktů
 • Sledování konkurence
 • Prodejní dokumentace
 • Automatizace marketingu
 • Plánování, vytváření a řízení marketingové kampaně, včetně hodnocení návratnosti investic.
 • Správa seznamů včetně vytváření, importu a exportu.
 • Spojení s prodejními a servisními daty.
 • Šablony kampaní, které se používají pro řízení prodejních aktivit.
 • Servisní kontrakty
 • Správa servisních případů
 • Vývoj servisních případů
 • Správa znalostní báze
 • Fronty servisních případů
 • Aktivity služeb/servisu
 • Pracovní kalendáře
 • Oznámení kapacitních konfliktů
 • Sledování dostupnosti servisních zdrojů, např. personálu, pracovních rozvrhů a umístění.
 • Sofistikovaná funkčnost rozvrhování řídí rezervace pro aktivity služeb a dostupnost služeb a může být vyladěna tak, aby se dosáhlo optimalizace rozvrhování, a tak snížení nákladů a potřebných zdrojů.
 • Funkčnost je integrována s celým systémem Microsoft CRM, takže historii zákazníků, demografii a preference lze považovat za část servisního plánování a historii servisu lze použít pro data pro prodejní a marketingové procesy.
 • Správa aktivit
 • Konfigurovatelné aktivity
 • Přímý e-mail
 • Správa e-mailů, včetně automatických odpovědí
 • Korespondence/hromadná pošta
 • Kalendáře
 • Poznámky a přílohy
 • Hledání a rozšířené hledání
 • Slučování duplicit
 • Parametrizované sestavy
 • Klientem je přímo MS Outlook (dvě verze; on-line a offline)
 • Workflow

Komponenty Microsoft CRM

Microsoft CRM pomáhá středním podnikům s vybudováním kvalitních dodavatelsko-odběratelských vztahů. Integrované funkčnosti marketingu, prodeje a zákaznických služeb umožňují zaměstnancům sdílet Informace, což vede ke zlepšení úspěšnosti prodeje a zefektivnění poskytování služeb zákazníkům.

Koncepce využívající technologie Microsoft .NET zajišťuje snadnost nasazení, customizace a používání softwaru Microsoft CRM. Microsoft Outlook je integrován s jinými podnikovými aplikacemi a kopíruje růst vašeho podniku.

Microsoft CRM sestává z následujících komponent:

Microsoft CRM Server

Microsoft CRM Server je koncipován pro práci v současnosti i v budoucnosti a poskytuje integrované prostředí kompatibilní s různými systémy a platformami. Unifikovaná flexibilní .NET architektura komponenty Microsoft CRM Server je slučitelná s kategoriemi serverů Microsoft Windows 2008/2012 Server nebo Microsoft Windows Small Business Server 2008/2011 ( nástupcem SBS 2011 je Windows Server 2012 Essentials) a Active Directory®, Microsoft SQL ServerTM, Microsoft Exchange Server a Microsoft BizTalk® Server. Tento široký rozsah kombinací přispívá k zajištění vysokého výkonu, bezpečnosti, rozsáhlé funkčnosti zpráv a efektivních a dostupných customizací a integrací. Technologie .NET uživatelům umožňují přístup k serveru Microsoft CRM přes webovou aplikaci na bázi Microsoft Internet Explorer a přes Outlook klienta. Server Microsoft CRM nabízí vysoce integrovanou funkčnost pro řízení prodeje, služeb zákazníkům a marketingu.

Microsoft CRM client for Microsoft Office Outlook

V závislosti na jejich zamýšleném použití lze volit mezi těmito dvěma možnostmi:

 • Microsoft CRM desktop client for Microsoft Office Outlook
 • Microsoft CRM laptop client for Microsoft Office Outlook

Microsoft CRM client for Outlook poskytuje prodejcům možnost přístupu k zákaznickým datům prostřednictvím klienta zpráv a elektronické pošty Microsoft Outlook. Microsoft CRM desktop client for Outlook pracuje on-line, zatímco Microsoft CRM laptop client for Outlook je určen pro ty případy, kde může být potřebné pracovat offline. Použití Microsoft CRM v dobře známém prostředí aplikace Outlook poskytuje prodejcům možnost řízení Microsoft CRM aktivit, elektronické pošty, kontaktů, příležitostí a obchodních vztahů, vyřizování veškeré komunikace se zákazníky, sledování aktivit služeb a přístupu k detailům produktů, Informacím o konkurentech a prodejní dokumentaci. Provede-li prodejce nějaké změny v datech, když pracuje offline - s použitím Microsoft CRM laptop client for Outlook - například když aktualizuje nějakou nabídku pro zákazníka, budou při jeho příští práci online tyto nové Informace synchronizovány s Microsoft CRM serverem.

Microsoft CRM-Exchange E-Mail Router (volitelně)

Microsoft CRM-Exchange E-Mail Router (nazývaný také Router) je softwarová komponenta zajišťující interface mezi systémem Microsoft CRM a Microsoft Exchange Server 2010/2013. Elektronická pošta přichází do systému Microsoft CRM přes tento router, který je instalován na vašem Exchange serveru. Pro zajištění příchozí a odchozí elektronické pošty je potřeba, aby byla komponenta routeru nainstalována na jednom nebo více Exchange serverech ve vaší organizaci. Odchozí pošta je tak vhodně označena identifikátorem, který přesněji specifikuje původ mailu. Objeví-li se tento identifikátor u příchozího mailu, Router jej automaticky zpracuje podle nastavených pravidel.

Technologie a integrace

Microsoft CRM je řešení, využívající nejmodernější technologie. Řešení je tím otevřené rozvoji a úpravám, snadno spravovatelné, škálovatelné a flexibilní. To je dáno praktickým využívání platformy .NET. Celé řešení je postaveno na WEB Services s přenosem dokumentů ve formátu XML. Mobilní přístup, integrace s Microsoft Office, využívání reportovacích a OLAP možností databáze Microsoft SQL, to jsou jen ilustrativní příklady výhod, které použitá .NET platforma přináší uživatelům řešení Microsoft CRM.

Globální řešení

Microsoft CRM je skutečně globálním - nadnárodním - řešením. V současné době je kromě českého jazyka dostupný i v dalších 20 jazykových mutacích.

GEMMA Systems patří do sítě certifikovaných partnerů společnosti Microsoft. V GEMMA Systems jsou vám k dispozici lidé, kteří mají nejen technické znalosti, ale také potřebnou znalost vašich konkrétních podmínek.

Další Informace o produktu najdete na stránkách společnosti Microsoft ČR

Nahoru