Infor SC Scheduler - nástroj pro pokročilé plánování

Čekání je problém

V mnoha dodavatelsko - odběratelských řetězcích výrobek více než 90% doby "čeká". Čeká, až bude pracoviště připraveno. Čeká, až bude vyskladněn materiál. Čeká, protože byl vyroben předčasně. Jednoduše čeká, protože činnosti se prováděly v nevhodném čase a nekoordinovaně. Je zde příležitost, jak ušetřit miliony korun a podstatně zvýšit Vaši vnímavost na podněty trhu. Podniky, které synchronizují činnosti, eliminují plýtvání, snižují své zásoby a zvyšují svoji schopnost rychle reagovat, snáze dosahují mezí konkurenceschopnosti.

Synchronizace je řešení

Synchronizace logistických činností je řešením vedoucím k odstranění ztrátových dob. To ovšem není jednoduchý úkol. Koordinovat ohromné množství dat, aby se zabezpečil stálý tok všemi Vašimi provozovnami, vyžaduje plánovací systém s velmi specifickými schopnostmi.

Od celkového pohledu k detailu

Když Informační systém pracuje s ohromným množstvím dat, je důležité poskytnout uživateli jen ty Informace, které potřebuje, a v takové formě, aby s nimi mohl pracovat. Chcete třeba vidět úroveň vašich zásob skupiny výrobků A v pobočkách na Slovensku. Můžete také chtít analyzovat všechny nedostávající se díly skupiny A v celém výrobním řetězci, nebo jen na severní Moravě. Nebo potřebujete vědět, které objednávky zákazníka Z123 byly zpožděny, nebo jen díl B, atd. …

Při plánování je rozhodující znát dopad nejrůznějších vlivů na podnik jako celek. Ale pro porozumění všem souvislostem je nezbytné mít možnost se při analýze zanořovat postupně přes všechny úrovně až k nejpodrobnějším detailům. Naše řešení dodavatelského řetězce ukazuje na každé úrovni nejzávažnější omezení a činnosti, které jsou jimi ovlivněny. To je podstatné pro nasměrování Vašeho pohledu na hlavní problém.

Inteligentní simulace

Inteligentní simulace - eliminace rizik a předvídání problémů, dříve než se vyskytnou

Podstatou simulace je schopnost předvídat globální dopad rozhodnutí. Co kdyby pracoviště P43 bylo na týden vyřazeno z provozu? Jak to ovlivní plán zásobování a rozpis dodávek? Planner a Scheduler zobrazí dopad změny (odstávka pracoviště P43) jak na vstup (změna plánu zásobování), tak na výstup výrobního řetězce (změna plánu expedice). Tyto aplikace mohou rychle vizualizovat důsledky neočekávané poruchy, změny požadavků a dalších nepříznivých okolností ve výrobním rozvrhu. Ale to není vše... Analýza "what if" umožňuje simulovat dopady jakékoliv změny rychle a bez nutnosti změny celého plánu.

Osvědčené řešení dodavatelského řetězce

Řešení na bázi aplikace Infor SC Scheduler se úspěšně používají v průmyslových podnicích i celých dodavatelsko-odběratelských řetězcích na celém světě.

Možnost integrace s různými produkty

Naše architektura umožňuje podnikům zefektivnit jejich již vynaložené investice do existujících podnikových Informačních systémů. Naši konzultanti s Vámi rádi prokonzultují možnosti propojení vašeho stávajícího Informačního systému s aplikací Infor SC Scheduler.

Nahoru