Další rozvoj a směřování Infor ERP LN 6.1

Infor ERP LN 6.1 byl uveden na světový trh společností SSA Global dne 4.8.2004 pod názvem SSA ERP LN. Již před tím společnost SSA Global deklarovala, že se systém ERP LN  stane jejím nosným řešením pro oblast diskrétní a hybridní výroby a proto předpokládá jeho trvalý rozvoj. Tuto strategii převzala i společnost Infor Global Solution, která v ní pokračuje a produkt trvale rozvíjí.

Důvodem k neustále modernizaci se stala skutečnost, že se Infor ERP LN je cílovým produktem pro zákazníky společnosti Infor, používající jiné ERP aplikace pro oblast diskrétní výroby a automotive. Tito zákazníci by v budoucnosti měli přejít právě na řešení Infor ERP LN.

Modernizace Infor ERP LN vychází z následujících zdrojů a cílů:

 • Přizpůsobení Infor ERP LN rostoucím požadavkům trhu na globální podniková řešení
 • Potřeba silného rozvoje  vertikálních řešení pro jednotlivé oblasti průmyslu nebo odvětví
 • Vzájemná integrace ostatních aplikací společnosti Infor
 • Konsolidace Infor ERP řešení, přebírání nejlepších vlastností do produktu Infor ERP LN
 • Neustálé přebírání, podpora a vytváření nových technologií
 • Snižování  nákladů na používání Infor ERP LN, zvýšení efektivity zdrojů
 • Zapracování připomínek a námětů stávajících zákazníků
 • Poskytování Informací o budoucím rozvoji a směrování Infor ERP LN

Realizovaná rozšíření Infor ERP LN.

Rozříření jsou průběžně modernizována přes tzv. Feature Packs (FP).

 • Plánování alternativních materiálů
 • Vylepšení na základě podnětů uživatelů
 • Lokalizace dalších národních prostředí
 • Nová plánovací tabule pro dílenské řízení
 • Graf využití strojů
 • Dodací schémata pro kontrakty
 • Vizualizace životního cyklu serializovaných položek
 • Přímé dodání materiálu
 • Integrace na Workflow
 • Podpora manipulace a sledování nebezpečných materiálů zejména v elektronickém průmyslu
 • Flexibilní podpora a řízení částí dílů různých dodavatelů
 • Podpora reverzní logistiky
 • Přímé vazby mezi nákupními, výrobními, skladovými a prodejními objednávkami
 • Sdružování a pořadí objednávek
 • Přímá dodávka materiálů z nákupu pro servis
 • Přímé servisní dodávky
 • Doprava pro servis
 • Sledování identických dílů různých výrobců podle jejich čísel.
 • Rozšířené sledování vracených komponent
 • Komplexní řešení pro čárové kódy Infor ERP LN Barcoding
 • Dashboard obrazovka pro sledování zařízení z pohledu servisu
 • Vylepšené dashboard obrazovky - více konsolidovaných obrazovek
 • Plánování úhrad a plateb
 • Realizace více jak 25 námětů od zákazníků
 • Vylepšení vertikálních řešení
 • Lepší podpora hromadných výrob a distribuce pro automobilový průmysl a výrobce automobilových dílů
 • Podpora advanced vendor managed inventory (VMI), generace objednávek dodavatelem na základě Informací zákazníka
 • Řada rozšíření pro lepší a efektivnější spolupráci v rámci dodavatelského řetězce
 • Další vylepšení pro ostatní druhy výrob
 • Podpora více scénářů Řízení zásob dodavatelem - Vendor Managed Inventory (VMI)
 • Podpora více typů kooperace (subcontracting)
 • Nové metody  konsignace
 • Další možnosti pevné rezervace zásob
 • Kitting – Dodávka materiálu podle objednávky zákazníka ve víceúrovňové struktuře dodávky
 • Nový modul Servisní nabídky (EPP)
 • Standardní měnový systém ( použití místní a dvou výkazových měn). Přímý převod z měny transakce do měny lokální a do měn reportovacích
 • Finanční reporting podle standardů IFRS/IAS
 • Nová řešení pro Automotive, High tech & Electronics
 • Podpora JIT/JIS pro dodavatele
 • Vylepšené podnikové plánování, nové reporty
 • Grafická plánovací tabule pro síťové plánování PCS
 • Kalkulace nákladové ceny zakázky jen při změnách od poslední kalkulace
 • Kódy důvodu pro odmítnuté položky ve výrobě
 • Dashboard zakázky – možnost filtrovat dle stavu zakázky
 • Možnost sledování šarží a sérií pro přímé dodávky
 • Samofakturace z prodejní objednávky
 • SEPA funkcionalita (Single Euro Payments Area)
 • Konsolidované úřetní výkazy nad různými zeměmi
 • Tisky reportů do PDF, HTML (BIRT funkcionalita), MS Reporting Services

Nahoru