Infor EAM, PM

Požadavky našich zákazníků se postupem času staly velice komplexními. Abychom na ně dokázali kompetentně reagovat, vybrali jsme ze široké škály Infor řešení dva produkty, které pokrývají NON ERP požadavky.

  1. Infor EAM – produkt, který umožní zákazníkům nejen efektivně řídit majetek v oblasti evidence a plánování údržby. Tento produkt poskytuje našim klientům nový moderní pohled na majetek, který zajistí udržitelný rozvoj aktiv.
  2. Infor PM -  produkt z rodiny Business Inteligence, který svou technologií šťastně skloubil výhody robustní datové pumpy a OLAP kostek s intuitivním a všeobecně rozšířeným uživatelským rozhraním MS Excel

Nahoru