Infor EAM

Jste-li výrobce, distributor, státní úřad nebo poskytovatel služeb, potřebujete software pro řízení podnikového majetku. Řešení Infor EAM, které používá používá více než 10 000 organizací po celém světě k tomu, aby ušetřily peníze a zvýšily zisk, může pomoci i vám.

Infor EAM

Infor EAM (Enterprise Asset Management) je efektivní řešení správy majetku a řízení jeho údržby. Infor EAM je produkt nezávislý na podnikovém informačním systému ale může s ním efektivně komunikovat a sdílet důležitá data.

Kombinace „Best in class“ modulů a přídavných modulů představuje jedinečné portfolio funkcí, pomocí kterých lze Infor EAM přizpůsobit potřebám každé společnosti.

Infor EAM využívá internetovou architekturu, k řešení na aplikačním serveru je možné se připojit kterýmkoliv běžným internetovým prohlížečem. Vzhled aplikace lze uživatelsky upravovat.

 Infor EAM Key Performance Indicators KPI 

 Řešení Infor EAM umožňuje svým uživatelům šetřit čas a peníze tím, že optimalizuje využití veškerých firemních zdrojů a tím i jejich produktivitu, zvyšuje efektivitu i životnost majetku a usnadňuje dohled nad záručními požadavky.

Reportovací nástroje řešení Infor EAM podporují správná rozhodnutí, čímž pomáhají posílit do budoucna účinnost správy firemního majetku a tím i ziskovost společnosti.

Mezi typické zákazníky patří organizace, které mají ve správě velké množství firemního majetku s rozsáhlou škálou záručních nebo servisních podmínek jeho užívání. Mezi takové firmy patří např. větší výrobní podniky, servisní organizace, distributoři služeb, státní správa apod.

 

Infor EAM disponuje sadami modulů od základních až po funkčnosti pro řízení a správu energetických a ekologických parametrů.

Infor EAM moduly

a) Základní moduly

 • Majetek
 • Komerční služby
 • Audit
 • Rozpočty
 • Call centrum
 • Inbox
 • Prohlídky
 • Sklady
 • Kurýr
 • Projekt
 • Nákup
 • Údržba

 

b) přídavné moduly

 • Analytika
 • Kalibrace
 • i Nákup
 • Přenos dat
 • Propojení s GIS
 • Mobilní řešení
 • Sestavy
 • Web služby

Základní moduly

Majetek (Asset)

INFOR EAM pomáhá maximalizovat produktivitu životnosti majetku – v tomto modulu společnost zadává, sleduje a analyzuje vlastní majetek (umístění, náklady, záruky, reklamace, povolení a další doklady).

Systém umožňuje nastavení neomezené hierarchické struktury majetku (rodič – dítě -… tzv.„rodokmen“).

Komerční služby (Asset Management Services)

Modul je připraven pro řízení organizací, které prodávají vlastní servisní práci jiným společnostem. Tento modul lze použít pro zadání odvedeného času, použitého materiálu a nákladů a poté lze použít těchto dat při přípravě obchodní smlouvy, faktury atd.

Audit (Audit Trails)

Modul sleduje změny dat, poznámek a atributů v tabulkách Infor EAM.

Rozpočty (Budget Management)

Modul automatizuje sestavení rozpočtu a dále monitoruje, řídí a analyzuje přidružené výdaje.

Call Centrum

Infor EAM nabízí možnost centralizovat příchozí požadavky na údržbu. Modul poskytuje všechny informace potřebné k vyřízení požadavku údržby.

Inbox a Scorecard s KPI

Infor EAM obsahuje úvodní stránku tzv. „Start Center“, která obsahuje dvě části: Inbox a Scorecard.

Inbox obsahuje automaticky generovaný seznam toho, co právě čeká na vyřízení a to vždy pro aktuálního uživatele (požadavky, pracovní objednávky…).

Scorecard zobrazuje grafické zobrazení stavu „Klíčových výkonnostních indikátorů“ - Key Performance Indicator (KPI) na základě nadefinovaných parametrů.

Prohlídky (Inspection Management)

Modul dává společnosti větší možnost řízení údržby majetku pomocí tzv. podmínek. Modul umožňuje automatické generování opravných úkonů na základě provedených prohlídek.

Sklady (Materials Management)

Modul nabízí nástroj pro monitorování a řízení skladových zásob. Nástroj obsahuje tzv. „economic order quantify (EOQ)“ - podporuje příjmy, výdeje, vratný materiál a počty cyklů. 

Kurýr (Messenger )

Modul umožňuje uživateli definovat příjemce automatický e-mail zpráv pro jakékoliv předdefinované události, např. návrh požadavku nebo příjem náhradního dílu, …. tj. jakékoliv změny v databázi.

Projekty (Project Management)

Infor EAM udržuje složité i jednoduché projekty pomocí automatického řízení procesů od zadání až po dokončení projektu. Lze zadávat rozpočty, práci a požadavky pro daný projekt, lze omezit čas, osoby a finance pro každý jednotlivý projekt.

Je zajištěn interface mezi Infor EAM a Microsoft Project.

Nákup (Purchasing Management)

Tento modul pomáhá společnostem zajistit, že jsou objednány správné díly a dodány v požadovaný čas, provedeny platby a příjmy za zboží.

Údržba (Work Management)

Na základě instalace nového zařízení, požadavku opravy nebo preventivní údržba je založena vždy pracovní objednávka. Modul Údržba řídí všechny aspekty vztažené k práci pro daný majetek. Umožňuje tedy sledovat a řídit pracovní požadavky, práci, plánování a rozvrhování umožňuje společnosti co nejlépe využít její zdroje pro zvýšení její produktivity.

 

Přídavné moduly

Analytika (Analytics)

Jedním z nejdůležitějších majetků společnosti jsou vlastní data – zpravidla jsou to data o zásobách, nákupních objednávkách, zárukách, výrobě, výrobních nákladech nebo zaměstnancích.

Společnost však potřebuje být schopná dělat více než pouze shromažďovat a řídit data.

Infor EAM Analytika dává manažerům přesnější možnost řízení nejrůznějších okolností týkajících se jejich operací, analýzy nářadí a skladových dat.  Systém představuje jednotlivé pohledy, které začleňují data z nejrůznějších zdrojů:

 • Sbírá data majetku použitím Infor EAM
 • Analyzuje data a vytváří scénáře „co kdyby“ - předpovídá budoucnost,
 • Udržuje uživatele informované, tak umožňuje dělat rozhodnutí pro optimalizaci výkonu majetku a zvýšení celkové produktivity

Modul poskytuje podrobné, flexibilní reporty a grafy.

Kalibrace (Calibration)

Modul poskytuje komplexní program pro sledování údajů zařízení, které vyžadují kalibraci. Současně modul umožňuje pracovat s daty nástrojů, které kalibraci vykonávají.

21 CFR 11.

Zabezpečení elektronických záznamů a podpisů jsou rozhodující FDA požadavky především ve farmaceutickém, potravinářském a lihovarnickém průmyslu. Tato funkce obsahuje elektronický podpis, schvalovací kroky, možnost vytvářet aktuální snímky, tj. systém umožňuje vytvářet vysokou úroveň bezpečnosti a konfigurace, samozřejmostí je možnost monitorovat nejrůznější změny v databázi.

i Nákup (i PROCURE)

Tento modul automatizuje získání náhradních dílů propojením na internetová tržiště a automatizací poptávkových řízení. Modul je využíván pro zefektivnění jak strategických nákupů, tak i optimalizaci nákupu drobných dílů. Plán i růběh nákupu mohou uživatelé sledovat  i řídit pomocí Internetu.

Datové propojení (Databridge)

Propojení s ostatními firemními aplikacemi (ERP…) jak z rodiny Infor produktů tak i ostatních produktů jiných výrobců. Pro zpracování zpráv je použito Java řešení na základě XML integrace určené pro obchodní dokumenty.

GIS Integration

Modul umožňuje integraci s GIS systémy (Geographical Information System), tj. Web řešení pro určení geografické adresy daného zařízení a její zobrazení na mapách.

Mobilní řešení (Mobile)

Modul umožňuje pracovat s daty na mobilních pracovních stanicích. Uživatel tak může pracovat s databází přímo v terénu a aktualizovat nebo prohlížet potřebná data. 

Pokročilé sestavy (Advanced Reporting)

Tento modul umožňuje organizacím upravovat a vytvářet vlastní sestavy, lze použít předdefinovaná řešení. Modul je webové řešení, které pomáhá společnostem maximalizovat využití nashromážděných dat v systému.

Web služby (Web Services)

Modul synchronizuje požadavky a dostupnou funkčnost, která umožňuje integraci aplikace a rozšiřuje funkčnost Infor EAM pomocí customizovatelných uživatelských rozhraní.   


 

Infor EAM - Zelená iniciativa

Hlavními důvody vzniku nových modulů je stále se zhoršující situace s globálním oteplováním a nutnost neustálé úspory nákladů na spotřebu energie. Infor EAM byl proto doplněn i o Asset Sustainability Edition (ASE) moduly.

 

Moduly

Infor EAM ASE moduly

Řízení energetického programu (Energy Integration Program)

Ovládání výkonu majetku (spotřeba energie) v řízení strategie a aktivit. PM intervaly stanovené na základě optimalizace spotřeby energie.

Řízení emisí (Fugitive Emissions Management)

Sledování chladiva a řízení v souladu s EPA směrnicemi; hranice 15% sazba průsaku pro komfortní chlazení a 35% průsak pro mražení. Automaticky sledování standardních kontrol a oprav. Sestavy EPA.

Řízení výstražných signálů (Alert Management)

Systém výstražných signálů upozorňuje na odchylky zařízení vůči nastaveným energetickým limitům, systém podporuje rozhodnutí typu „opravovat nebo vyměnit“

Řízení CO2 (CO2 Management)

Určení přímých a nepřímých CO2 emisí odpovídající dané hierarchické úrovni majetku. CO2 emise jsou v souladu se standardními metrikami pro usnadnění plánování, analýzy a auditu.

Plánování (Planning)

Plánovací část nabízí možná řešení pro optimalizaci zařízení s tím, že na vyhodnocování se používá tzv. G.A.S. index.

G.A.S. Index = Dostupnost * Výkonnost * Kvalita * Energetická účinnost

 • Dostupnost = Celkový prostoj / Plánovaný čas
 • Výkon = Skutečný výkon pro plánovaný čas / Návrhový výkon pro plánovaný čas
 • Kvalita = Celková produkce - výpadky nebo přepracování / Celková produkce
 • Energetická účinnost = Návrhová energetická spotřeba / Skutečná energetická spotřeba

Řízení veřejných zakázek (Procurement Ingeneering)

Splnění veřejných a legislativních požadavků v oblasti ochrany životního prostředí.

Přednastavené KPI (Preconfigured KPIs)

Inbox a Sestavy: Udržitelnost, GAS index KPI, FCI KPI, přednastavené e-mailové schránky pro upozornění na odchylky atd.

 

Nahoru