ERP Infor VISUAL

Představení ERP Infor VISUAL

 • Toto řešení je určené především výrobním podnikům.
 • Pokrývá všechny charaktery výrob od výroby na zakázku až po hromadnou výrobu na sklad, včetně kombinací těchto různých typů.
 • Zajišťuje podnikové procesy v modulech nákupu, prodeje, skladů, přípravy výroby (TPV), plánování výroby, odvádění výroby, expedice, fakturace, účetnictví a financí.
 • Speciální moduly: EIS, CRM, výkonnost, workflow, řízení změn
 • Nadstavbové moduly: servis, čárové kódy, konfigurátor výrobků, DBR – plánování metodou Drum Buffer Rope
 • Je založen na teorii omezení (TOC) formulované prof. Goldrattem.

Unikátní vlastnosti ERP Infor VISUAL

 • technologický kusovník (TPV) a přehled o stavu rozpracovanosti výroby v grafické podobě
 • tři typy plánování MRP/MPS, APS, DBR
 • variantní plány výroby ve finančním vyjádření s možností porovnání za účelem maximalizace výkonnosti firmy

Zajímavé funkce

 • indikace překročení nákladů zakázky a jeho příčin
 • povolení expedice v závislosti na dluzích zákazníka
 • schvalování ceny nákupů (materiál, kooperace)
 • grafické zobrazení stavu zakázky on-line
 • simulace nákladů
 • odvádění práce v reálném čase čárovým kódem

Uživatelské nástroje

 • uživatelem definovaná pole, makra, messaging, přiřazování dokumentů (Office, pdf, apod.)
 • report Builder – nástroj pro úpravy sestav

Ukázky screenshotů z prostředí ERP Infor VISUAL  

Rozpracovaná výroba  Manažerský pohled 

Výrobní plán, finanční pohled  Vytížení dílenských zdrojů

Legenda:
1 - Rozpracovaná výroba
2 - Manažerský pohled
3 - Výrobní plán, finanční pohled
4 - Vytížení dílenských zdrojů


Naši zákazníci o ERP Infor VISUAL řekli:

„IS Infor ERP VISUAL je vzhledem k jeho komplexnosti a otevřenosti jednoznačným přínosem, protože naší společnosti umožňuje pracovat efektivněji a pružněji reagovat na požadavky trhu.“

Milan Vrba, jednatel KARNED Tools


„Výsledky se po zavedení nových procesů ve VISUALu dostavily téměř okamžitě. Zpřehlednily se toky polotovarů mezi divizemi, snížily se prostoje spojené s přesuny polotovarů, na slévárně je nyní optimální přehled o skutečných nákladech na každý odlitek. Přínosy naprosto vyvážily naše úsilí spojené s překódováním položek, práci na totálním předělání technologických postupů a také se nám vrátilo úsilí věnované dělníkům při zavedení nového systému odvádění a sledování práce a odvádění výroby na nástrojárně.“

Oldřich Žák, člen představenstva akciové společnosti VÚHŽ


„IS VISUAL jsme začali používat hned od počátku v poměrně širokém rozsahu funkčnosti tak, aby nám pokryl maximum podnikových procesů a také vyřešil některá problematická místa. Jedním z problematických míst, které nás trápilo, bylo využívání zbytků plechů a kulatiny. V rámci implementace IS Infor VISUAL jsme se rozhodli zlepšit využití zbytků s pomocí IS. Přistoupili jsme tedy k důsledné evidenci zbytků plechů a kulatiny v IS, včetně ukládání tvaru zbytků v grafické podobě, a to vše s jediným cílem maximálního využívání použitelných zbytků materiálu. IS nám tak účinně napomáhá ke snižování vázaných prostředků, a to jednak snižováním stavu zásob a také omezováním nákupu nového materiálu.“

Stanislav Novák, technický zástupce ředitele První železářské společnosti Kladno


Podívejte se, s čím vám ERP Infor VISUAL pomůže:

Uvažujete o zavedení ERP Infor VISUAL ve vašem podniku, ale nevíte, zda je pro vás vhodný? Vyplňte formulář a my se vám ozveme s návrhem termínu bezplatné konzultace.

Nahoru