Řešení pro strojírenskou výrobu

V rámci strojírenské výroby máme připravené řešení sériové výroby strojů a zařízení, kdy finální výrobek je buď definován nebo vzniká konfigurací podle charakteristických parametrů stroje nebo zařízení v několika variantách. Řešení je podpořeno automatickým generováním požadavků na výrobu a nákup materiálu v závislosti na obchodních plánech, hromadným odváděním práce pomocí čárových kódů s možností automatických výdejů materiálu do výroby. Pro řízení kontaktů a komunikaci s potencionálními zákazníky je vhodné využít CRM pro získání většího počtu zákazníků.

Další řešení je připravené pro zakázkovou výrobu součástí, strojů nebo strojních zařízení zahrnující i na konstrukci na zakázku s rychlou kalkulací nabídkové ceny a stanovením termínu dodání zakázky s ohledem na stávající zakázkovou náplň. Řešení je podpořeno plánováním vytížení výrobního zařízení, nástroji pro sledování plánované a skutečné výkonnosti firmy a použitím odvádění práce v reálném čase pro sledování skutečných výrobních časů zakázek.

Neposledním v řadě připravených řešení pro strojírenství je výroba nástrojů a strojních součástí opakovaná nebo zakázková, zaměřená například i na údržbu vlastních výrobních zařízení (nástrojů, forem, přípravků) pro hlavní výrobu s podporou servisních plánů pro pravidelnou preventivní údržbu zařízení.

Nahoru