Řešení pro elektrotechnický průmysl

Nabízíme řešení firmám podnikajících v oboru elektrotechniky, vyrábějících elektrotechnické přístroje, dodávajících ucelené systémy např. pro automobilový průmysl apod. V případě výroby na zakázku je možné již na úrovni nabídky poskytnout obchodníkům možnost konfigurace finálního výrobku dle specifikace požadované zákazníkem. Jakmile je finální výrobek specifikován, je možné ihned stanovit nabízenou cenu a termín dodání.

Dalším případem jsou firmy s opakovanou sériovou výrobou, kdy je důraz kladen především na důsledné a včasné materiálové plánování všech vstupních materiálů a polotovarů a tvorba prodejních plánů včetně jejich zpětného vyhodnocení.

Součástí nabízeného řešení je sledování vstupních šarží materiálu a sledování výrobních čísel finálních výrobků, evidence alternativních materiálů. Pro podporu prodeje a kvalitnější komunikaci se zákazníky je možno využít modul internetového obchodu.

Nahoru